Klinisk kemi och farmakologi i Region Uppsala hälsar alla varmt välkomna till vårmötet 24 – 26 april, 2018. 

Vårmötet äger rum på Uppsala Konsert & Kongress.

Programutbudet kommer att vara brett och djupt, med både historiska tillbakablickar och spännande framtidspaningar. Naturligtvis kommer fokus ligga på praktiska tillämpningar, som förhoppningsvis kan inspirera till förbättringsarbetet hemma på laboratoriet.
Vi lyfter fram viktiga beröringspunkter mellan klinisk kemi och klinisk farmakologi, och hur forskning och rutinverksamhet integreras i verksamheten.

Vi ser fram emot att träffas i Uppsala i april 2018!

Guldsponsorer

Silversponsorer

Övriga utställare

BD
BergmanLabora AB
BioServices AB
Boule Medical AB
Capitainer AB
CAS Referensmaterial AB
Centuri AB
CompuGroup Medical LAB AB
DiaSorin AB
Diasystem Scandinavia AB
Gentian Diagnostics AB
Hamilton Nordic AB
Hemcheck Sweden AB
HemoCue AB
Hettich Labinstrument AB
Immunodiagnostic Systems (IDS) Nordic
Innopart Oy

KWiras AB
LAB Diagnostics Nordic AB
Mediq Sverige AB
Merck Chemicals and Life Science AB
Molek AB
Ortho Clinical Diagnostics
Parajett AB
PixCell Medical Technologies Ltd.
Sarstedt AB
Sero As
Svenska Labex AB
Sysmex Nordic ApS
T&O LabSystems ApS
Teknolab Sorbent AB
VWR International AB
XboXLab AB
Zafena AB